Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em PTBT thì sau khi uống 1v thì bs có cho em 4 viên để uống sau hai ngày nhưng người khác chỉ 2v nên em muốn hỏi lí do ạ.

Trả lời:

(07-05-2024 17:44)

Chào bạn, Tùy thai tuổi thai, tình trạng thai, thai sống hay thai lưu, thai bình thường hay thai bệnh lý hay trứng trống… thì việc PTBT sẽ được bác sỹ chỉ định số lượng thuốc và liều thuốc cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo đúng phác đồ điều trị bạn nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác