Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em tên là Hiền (1993) em đã nạo hút thai trứng ở BV Hùng Vương vào ngày 8/3, sau đó em có tái khám định kì theo chỉ định bác sĩ ở đây. Ngày 6/5 em có khám ở HV, kết quả âm tính (l2) ( âm tính l1 ngày 29/4). Cho em hỏi là trong phiếu khám phụ khoa ghi tái khám 1 tuần, nhưng giấy hẹn khám lại lại là ngày khác ( tới tận 24/6). Vậy em phải đi khám vào ngày nào ạ?

Trả lời:

(06-05-2024 18:19)

Chào bạn, trường hợp thai trứng của bạn đã nạo lòng tử cung và xét nghiệm betahcg âm tính 2 lần liên tiếp thì nên khám theo dõi betahcg máu mỗi tháng trong vòng 6 tháng liên tiếp nhé. Đối với xét nghiệm betahcg âm tính ngày 06/5/2023 thì nên tái khám sau 1 tháng nữa để xét nghiệm betahcg lại nhé bạn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác