Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương
Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Hiện tại que tránh thai của em đã quá hạn cấy lại 10 ngày. Trong thời gian cấy que em bị mất kinh. Vậy giờ em muốn đi cấy lại thì nên đi vào ngày nào? Có cần kiêng quan hệ và thử que tránh thai trước khi cấy không? Em xin cảm ơn!

Trả lời:

(20-05-2024 10:50)

Chào bạn. Trường hợp của bạn nên đến khoa Kế hoạch hóa gia đình để được bác sĩ thăm khám, tháo que và tư vấn cho bạn kỹ hơn. Trường hợp trong thời gian qua hết hạn mà bạn chưa quan hệ lại thì sau khi khám, siêu âm có thể cấy lại ngay.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác