Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Tháng 11/2023 con e đã tiêm xong 2 mũi viêm não mô cầu AC thì cho e hỏi cần tiêm mũi B hay Bc bữa giờ đang hot k ạ và muốn tiêm mà k có lịch tiêm thù sai ạEm cảm ơn ạ

Trả lời:

(17-04-2024 14:23)

Thân chào mẹ bé, bé đã tiêm 2 mũi vaccin não mô cầu ACYW, bé vẫn có thể tiêm thêm vaccin não mô cầu B, cách mũi thứ 2 ít nhất 6 tháng. Trân trọng. 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác