Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không? - Bệnh viện Hùng Vương

Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không? - Bệnh viện Hùng Vương
Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú nam giới không?

Trả lời:

(20-04-2024 10:18)

Chào bạn! Hiện bệnh viện Hùng Vương không thực hiện phẫu thuật phì đại tuyến vú cho nam bạn nhé!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác